Yasal Dayanaklar
 
 
  • Avrupa Birliği tarafından, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile “112”, Avrupa Birliği ülkeleri için acil çağrı numarası olarak kabul edilmiştir.
  •  Avrupa Birliği uyum sürecinde; ülkemizde “tek acil çağrı” numarası oluşturma çalışmalarına, 2003 yılında Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile Matra Projeleri kapsamında başlanılmıştır.
  • 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28. maddesinde getirilen düzenlemeler ile;
  • Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde tüm acil çağrıları karşılamak üzere 112 Acil Çağrı Merkezlerinin kurulması hüküm altına alınmıştır.
  • 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz meşgul edenlerin Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezalandırılması hükmü getirilmiştir.