Neden 112 
 
 • Üye ülkelerde 112 numarasının acil yardım numarası olarak kullanılmasına dair Avrupa Birliği’nin 29 Temmuz 1991 tarihli kararı,
 • Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında etkin işbirliği ve koordinasyon ihtiyacı,
 • Birden çok numaranın bilinmesindeki zorluklar ve yetersiz koordinasyon nedeniyle yaşanan can ve mal kayıpları,
 • Acil yardım hizmeti sunumunda uluslararası standartlara uygunluk sağlanması.
 
 
Amaç
 • İl mülki sınırlarını kapsayacak şekilde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren her türlü acil çağrının karşılanması, sevk ve koordine edilmesi.
 • Diğer bir deyişle;
 • Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri,
 • Acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmaları
 
112 Ne Zaman Aranmalıdır?
 
Kamu düzeni ve güvenliği, kişi sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı, su kaynakları ve sulak alanlar ile doğaya yönelik ani tehditler ve mala yönelik zararları içeren durumlara ilişkin her türlü çağrı, "Acil Çağrı" olarak adlandırılır.
 
112 sadece 'Acil Durumlar' için kullanılan Acil Çağrı Numarasıdır. Kendiniz ve çevrenizdekilerin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehlike varsa 112'yi arayarak yardım isteyiniz.
 
Yangın, trafik kazası ve iş kazası durumlarında,
 
Deprem, sel, taşkın ve göçük gibi afet hallerinde,
 
Hırsızlık yapan ya da başkasına ait mala zarar vermeye çalışan birini gördüğünüzde,
 
Bomba, patlayıcı madde ya da şüpheli paketi fark ettiğinizde,
 
Size veya çevrenizdeki birine karşı şiddet uygulamaya kalkışıldığında,
 
Korumaya muhtaç, her türlü istismara maruz kalan çocuk, genç veya kadın gördüğümüzde,
 
İntihara teşebbüs eden,
 
Bilincini kaybetmiş halde yerde yatan,
 
Boğulan veya nefes alamayan,
 
Kalp krizi geçiren,
 
Şiddetli kanama geçiren ve kanaması durdurulamayan birini gördüğünüzde,
 
 
 
            HEMEN 112’Yİ ARAYINIZ!
 
 
 
İşlev
 
 • Acil yardım çağrısı amacıyla herhangi bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında, çağrıyı alan görevli personel (çağrı alıcı) olaya ilişkin genel bilgileri aldıktan sonra vaka formu düzenleyerek, yazılım üzerinden aynı salon içerisinde bulunan ilgili kurumların uzman personeline (çağrı yönlendirici) çağrıyla birlikte aktarmaktadırlar.
 • Araç takip sistemleri sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri, alanda bulunan kurumların müdahale araçlarının yerlerini görerek ve ilgili birimin uzman personelleri olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon sağlayarak olay yerine en yakın personel, ekip ya da aracı olay mahalline sevk edebilmektedirler.
 • Kaynak ve zaman israfı büyük ölçüde önlenerek acil çağrı sistemine kontrol edilmiş ve denetlenmiş bilgi akışı sağlanmaktadır. Tek bir yazılım altyapısı ile acil çağrı hizmetleri tek bir merkezden eşgüdüm içerisinde yürütülmektedir.
 
Sistemin Getirdikleri
 
 • Kurumlar arası koordinasyon ve iletişim hızı artmıştır.
 • Kullanılan yazılım, coğrafi bilgi sistemi ile entegre olduğu için vatandaşın adres tespitinin kolaylaşması ile zamandan tasarruf sağlanmaktadır.
 • Gereksiz çağrıların kuruma aktarılmadan elenmesi, kurumların sadece gerçek vakalarla ilgilenmelerini sağlamaktadır.
 • Olay yerine ulaşan ekiplerin belirttiği ihtiyaca göre Valilik aracılığı ile diğer kurumların desteği sağlanmaktadır. (iş makinası, helikopter.. vb.)
 • Sistem üzerinden konferans görüşme yapılabilmektedir. Ekip-vatandaş-112 AÇM veya vatandaş-kurum1-kurum2... Vb.
 • Yabancı dilde hizmet verilebilmektedir.
 • MOBESE ile görüntü paylaşabilme imkânı vardır.
 • Mobil terminaller vasıtasıyla vakalara göre navigasyon işlemleri yapılabilinmektedir. (Tabletler AFAD, Orman, Sağlık, İtfaiyede olacaktır.)
 • Arayanın konumu; sabit hatlardan aramalarda tam, GSM operatörlerinden aramalarda ise yaklaşık olarak tespit edilebilmektedir.
 • Ses kayıtları ve veriler kayıt altına alınmakta; hangi kuruma kaç çağrı geldiği, çağrılara ne kadar sürede cevap verildiği, olay yerine ne kadar sürede ulaşıldığı gibi istatistiki bilgiler bilgisayar programı ile sürekli takip edilebilmektedir. Buna sadece yetkili kişilerce erişim sağlanabilmektedir.
 
 
112 Acil Çağrı Merkezinin Çalışma Usulü
 
 • Düzce 112 Acil Çağrı merkezinde uygulanan model “Karma Model”dir. Buna göre; çağrının alınması ve yönlendirilmesi, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmektedir.
 • Çağrı alıcılar çağrıyı cevaplandırdıktan hemen sonra olayın mahiyetine göre bilgisayar ortamında ilgili kurum operatörüne yönlendirmekte, birimlerin sevk ve idaresi Çağrı Yönlendiriciler tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
 
 Çağrı Alıcıların Çalışma Esasları
 
 • Çağrı Alıcıların 4‘er kişiden oluşan 5 grup ve 12/48 vardiya sistemine göre çalıştırılması planlanmaktadır.
 • Çağrıya sadece "Acil Çağrı Merkezi" ifadesiyle cevap verirler.
 • Çağrı alıcılar konsollarına düşen her çağrıyı cevaplamak zorundadırlar.
 • Çağrı Alıcıların görevi; çağrının acil bir çağrı olup olmadığını sorgulamak, acil bir çağrı ise vaka kaydı oluşturarak adres ve konum bilgisini sorgulamak ve gerekli birimlere vaka formunu ve çağrıyı aktarmaktır. 
 
 
Çağrı Yönlendiricilerin Çalışma Esasları
 
 • Aktarılan acil çağrıları en kısa sürede bekletmeden karşılamak,
 • Karşılanan çağrının aciliyet arz eden bir vaka olup olmadığını değerlendirmek,
 • Vaka bilgileri formunda kaydedilmiş olan bilgilerdeki eksiklikleri tamamlamak,
 • Uygun birimleri vaka yerine yönlendirmek ve operasyonu baştan sona takip ederek gerekli bilgileri sisteme kaydetmektir.​
 • Birden fazla kurumu ilgilendiren vakalarda çağrı yönlendiriciler koordinasyon içinde çalışır ve bilgi alışverişinde bulunurlar.​
 • Çağrı Yönlendiriciler kendi kurumlarının belirlediği vardiya düzenine göre görev yapmaktadırlar.