MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET

        “E-citizen-effective inclusion through e- governance services” projesi 4. Ulusötesi toplantısı 13-14.02.2019 tarihlerinde Düzce Valiliğinde gerçekleştirilmiş olup, farklı devletler tarafından sağlanan e-hizmetler alanında iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Müdürlüğümüze de ziyarette bulunan heyete işleyişimiz hakkında bilgi verilmiştir.